top of page

2% Z DANÍ ZA ROK 2023

 

Ak by ste chceli podporiť naše tanečné talenty tým, že nám darujete 2% zo svojich zaplatených daní, postup je nasledovný:

 

 

A/ ZAMESTNANCI –

  1. U zamestnávateľa si nechať potvrdiť tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  2. Vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  3. Obe tlačivá doručiť daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska (do 30.04.2024). Daňový úrad prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech OZ JUMBODANCE.

 

B/FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie +

C/PRÁVNICKÉ OSOBY –

Vyplniť len daňové priznanie, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% resp.1% z dane,

do ktorých vpíšete nasledujúce údaje:

O:37868951,
Obchodné meno: OZ JUMBODANCE
(do 31.3.2024)

               

 

 Za vašu podporu ďakujú tanečníci OZ JUMBODANCE

bottom of page