top of page
230702-JDS-2p-0907-Klanacka-5345 x 3007.jpg
  • TŠ Jumbo sa začalo formovať v r. 1994 popri ZUŠ

        v Zlatých Moravciach, pod vedením Jitky Kerešovej.

  • V roku 1999 sa osamostatnilo, pričom zostalo

        využívať princípy výuky tanca používané v ZUŠ

        (pohybová príprava , základy klasického,

        moderného, jazzového tanca), ale aj iných štýlov,

        ktoré metodika ZUŠ neobsahovala (hip-hop a pod.)

  • V roku 2001 sa štúdio rozširuje o sálu v Bratislave,

        už aj pod vedením tanečníka, pedagóga a choreografa Milana Kereša.

  • Cieľom TŠ je vychovať všestranného tanečníka, ktorý ovláda viacero tanečných štýlov, schopného vytvárať aj svoj originálny rukopis, ako aj formovanie kvalitného trénerského tímu. 

  • „JUMBÁCI“ úspešne pôsobia v oblasti tanečného umenia u nás aj v zahraničí, z mnohých sa stávajú uznávaní profesionáli.

  •  V skratke top projekty: Tanec bez hraníc (fúzia tanca a Abada Capoiery), spolupráca TS FANY s Martinom Madejom a Petrom Nagyom, koncertné turné Lucie Bílé (účinkovanie Jumbochicks), divadelné predstavenia (opera-Veľká doktorská rozprávka v SND, muzikál Boyband v divadle Nová Scéna) TV shows, klipy, Jumbodanceshow a množstvo ďalších projektov.

bottom of page